Nieuws

Uitstel vergadering

Publicatie datum: Mar 25, 2020

henk.jpg

Stolwijk, 25 maart 2020

Beste vrienden en vriendinnen, beste Korfbroeders en -zusters,

Met elkaar beleven we spannende en gevaarvolle tijden!
Het coronavirus is om ons heen en bedreigt ons gezapige leventje. Laten we het maar eerlijk noemen zo. Plotseling is ons leven veranderd en worden we geconfronteerd met het ongewisse en onzekere. Onze plannen, idealen, dromen en fantasieën garanderen ons niet meer bij voorbaat een positieve uitkomst (een oprecht christen weet dat wel, maar toch..). Het blijkt eens te meer dat wij nietige mensen zijn. Wij moeten ons wel schamen dat we het telkens lijken te vergeten dat er een Majesteit is die het wereldgebeuren overziet, regeert en ons leven leidt! Door ons regelen en plannen kan zo maar een grote streep komen te staan. Dat geldt thans ook voor onze vereniging, waar plotseling voornemens gewijzigd moeten worden.

Jullie zullen begrijpen dat onze ledenvergadering in mei a.s. door de aanhoudende dreiging van het coronabesmettingsgevaar niet kan doorgaan! Trouwens, van overheidswege is het verboden om met meer dan drie personen bij elkaar te komen.

We hopen en bidden dat onze levens gespaard mogen blijven en dat we elkaar in september weer in goede gezondheid mogen ontmoeten.

Laten we aan het slot van deze brief maar niet terughoudend zijn en ons er niet voor schamen om de veel gebruikte en soms uitgesleten uitdrukkingen te gebruiken:

  • Met de afkorting “D.V.” mogen we elkaar in deze dagen wel nadrukkelijk groeten : “Deo Volente, zo de HEERE wil en wij leven mogen”.
  • Laten we er acht op slaan dat we te maken hebben met een indrukwekkende roepstem ("een megafoon", zegt C.S. Lewis) en er ons voordeel mee doen. God laat duidelijk merken dat Hij er (ook nu nog!) is en dat Hij zegt: “Zoek Mij en .....LEEF“ (Amos 5:6).
  • We mogen niet vergeten te bidden voor deze wereld in nood en voor de mensen die de rampspoed aan den lijve ervaren.

Een hartelijke groet, Namens het bestuur,

Tijs Huisman


« Terug